Menu Đóng

Bộ dàn karaoke GD-04

21.500.000 19.500.000

Bộ dàn gồm các sản phẩm:

1. Đầu hanet 1T (4.490.000)

2. Vang liền công suất FOX F-500 (5000.000)

3. Micro shure UGX8ii (2.850.000)

4. Sub Bw 604 8no (3.200.000).

5. Loa BMB bãi 455E (5.500.000)

Danh mục: